Maja Novaković

Maja Novaković (1987, Srebrenica, BIH) diplomirala je i stekla master diplomu na odseku Istorija umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Pohađala je radionicu filmske režije Akademskog fimskog centra u Domu kulture „Studentski grad“. Trenutno je na doktorskim studijama na odseku Istorija umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu sa tezom „Poetika nasleđa u radovima Sergeja Paradžanova“. Bavi se istraživačkim radom u Centru za muzeologiju i heritologiju Beogradskog univerziteta, a u svojstvu istraživača-asistenta i na Matematičkom institutu SANU.

Intervjui: 
FCS
Danas
Slobodna Evropa

Leave a Comment